Начало  Актуално  Патрон   Галерия  Контакти

 

За нас

o    История и традиции
o   
Ръководство
o    Педагогически персонал
o    Педагогически съветник
o    Ученически съвет
o   
Училищно настоятелство
o    Униформи
o    Нашите успехи

 

Учебна дейност

График на учебното време

Олимпиади, състезания, НВО

Виртуална библиотека
Училищна документация

Бланки на документи
Проекти

секция БДП

Правила за организация ЦДО

Иновативно училище

Училищна база
Прием

За нас

История
Ръководство
Педагогически персонал
       

Педагогически съветник
Обществен съвет

Училищно настоятелство

Униформи

Изяви на учители 

Изяви на ученици 

Вестник "Слънчогледи" 

Счетоводен отчет

Обществени поръчки
 

Полезни връзки

МОН
РУО Стара Загора
Община Стара Загора
ЗНАМ.bg
Уча се
BG учители

 

Уважаеми ученици, родители, колеги и приятели на училището, имаме удоволствието да Ви съобщим, че Основно училище „Кирил Христов“ гр. Стара Загора отново спечели проектът KA226-D49832E2 „Цели за устойчиво развитие за учениците“ по програмата „Еразъм+“ . Проектът е с продължителност 23 месеца: от 1 май 2021 г. до 31 март 2023 г. Наши партньорски организации са: ОУ „Малина Попиванова“, Кочани, Северна Македония; Eco Logic- организация с нестопанска цел, която се занимава с опазване на околната среда, популяризиране на съвременните екологични практики, както и мониторинг и популяризиране на принципа на устойчивото развитие , Скопие, Северна Македония; ОУ „Дубовац“, Карловац, Хърватия.

Основната цел на този проект е да предостави онлайн платформа, която да:

- (Цел 1) Насърчи учениците към по-устойчиви практики;

-(Цел 2) научи учениците на ключови компетенции, по-специално критично мислене, креативност и решаване на проблеми;

- (цел 3) предостави онлайн ресурси, които не са само учебни материали, достъпни онлайн, но материали, които са създадени отначало, за да бъдат креативни и интерактивни в онлайн формат;

- (Цел 4) подкрепи училищата да предоставят възможности за дистанционно обучение, като им предоставят свободно достъпни онлайн учебни материали за тяхното използване;

- (Цел 5) научи учителите на цифрови умения, по-специално свързани с дистанционното обучение.

 

В Европейски проект по програма „Еразъм+” Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“,   сектор "Училищно образование", проекти за "Партньорства за училищен обмен" 2019-1-PT01-KA229-061087_5

Европейски проект по програма „Еразъм+” Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“,   сектор "Училищно образование", проекти за "Партньорства за училищен обмен" 2019-1-PT01-KA229-061087_5

с начало: 1.09.2019 г. и край: 31.08.2021 г. на стойност 30 300 евро. Координатор на проекта е Португалия. Координатор на проекта за България е г-н Здравко Мочев- старши учител в ОУ „Кирил Христов”.

 „Да направим най-доброто с отпадъците“ е съвместен проект между училища-партньори от България, Турция, Румъния, Италия, Полша и Португалия. Този проект поема ключова роля, като обръща внимание на приноса за устойчиво управление на отпадъците в училището. Екологичният език позволява на учениците да научат устойчивия процес чрез намаляване, повторна употреба и рециклиране на материали. Чрез съгласувано управление на природните ресурси и моделиране на навиците за потребление може да допринесе за устойчивостта на начина на живот и околната среда. Учениците ще имат мултидисциплинарно обучение, което допринася за развитието на екологични умения, критично разбиране на света и на новите технологии, подобряване на интегралното формиране на екологичните граждани.

 

 

Проект „Педагогика в зелено” 2019-1-BG01-KA101-061869 по Програма „ЕРАЗЪМ +“ ключова дейност КД 1 „Образователна мобилност за граждани” сектор „Училищно образование” с координатор Екатерина Йовчева.

http://www.pedagogyingreen.free.bg/

 

 

Начална дата на проекта е 01.06.2019 г., а крайната дата: 31.08.2020 г. В проекта са заложени четири мобилности- две в Барселона и две във Валенсия. Избрани  са два взаимнодопълващи се курса. Тези две европейски квалификации "Applied Green Pedagogy" и "Educative coaching tools" ще отговорят на нуждите на училището и ще помогнат за реализирането на целите. Първият  курс "Applied Green Pedagogy" ще бъде проведен в Барселона, Испания и участници в него са г-жа Цветелина Бойчева- старши учител в начален етап и г-жа Екатерина Йовчева- старши учител по математика, която е и координатор на проекта. Обучителният курс е основан на хипотезата, че хората по рождение се нуждаят  от природата. Той учи как да се преподава в естествена среда, но в градски  условия. Програмата за обучение на курса подкрепя учителите да придобият практически  опит за възможностите, които ни предлага реализацията на педагогиката на открито. Квалификационният курс ще покаже  как да бъдат интегрирани  природните ценности в градски  условия. Учителите ще усвоят знания  и умения за адаптиране на учебните дисциплини така, че природата и нейното опазване да бъде включена във всички изучавани  тематични области. Педагозите ще добият набор от дейности и практики, които не са скъпоструващи и интегриращи природата и нейното опазване. Това ще доведе до повишаване  на екологичната  култура в образователния и възпитателен процес  на младите хора, която е цел на образователната институция. Ще бъде представена гледната  точка на екологията,  колкото повече време прекарваме сред  природата, толкова по-малка е вероятността да я унищожим.

Вторият курс " Educative  coaching tools" ще се проведе в гр. Валенсия, Испания и ще бъде посетен от г-н Балъкчиев- директор на ОУ ”Кирил Христов” и г-н Здравко Мочев- старши учител по български език и литература. Обучителният курс включва инструменти за креативна и ефективна методология на обучение, приложими в иновативното преподаване на открито. В учебно- квалификационния процес  учителите ще придобият знания  и умения с практическа приложимост. Нов и модерен  инструментариум за иновативно преподаване извън класната стая. Това ще бъде постигнато посредством ситуации, работа  по проект, мозъчна  атака,  игри и практически  упражнения.

 

 

 

 

 

      Проект "Големият лов на растения", за да се порадваме на забавни и  

     свободни образователни занимания в класната стая, в интернет и навън.

 

 

Проект „ПрироДА“

Проектът е озаглавен ПрироДА („ПрироДА: Изграждане на информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000; възпитаване на поколение от обучени и знаещи поддръжници“ (LIFE15-GIE/BG/000977) и е разработен по програма LIFE на Европейския съюз, съвместно  с Българското дружество за защита на птиците и издателство „Просвета Либри“.

 

Основно училище „Кирил Христов” град Стара Загора работи по ПРОЕКТ „ СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ” – ФАЗА 1. В училището се провеждат практически обучения на студенти от Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий" и Тракийски Университет

 

Информация за проекта, можете да намерите тук

Изяви по проекта "Твоят час" в ОУ "Кирил Христов" - разгледай тук