Начало  Актуално  Патрон   Галерия  Контакти

 

 

Учебна дейност

График на учебното време

Олимпиади, състезания, НВО

Виртуална библиотека
Училищна документация

Бланки на документи
Проекти

секция БДП

Правила за организация ЦДО

Иновативно училище

Училищна база
Прием

 

 

 

 

За нас

История
Ръководство
Педагогически персонал
       

Педагогически съветник
Обществен съвет

Училищно настоятелство

Униформи

Изяви на учители 

Изяви на ученици 

Вестник "Слънчогледи" 

Счетоводен отчет

Обществени поръчки

 

Полезни връзки

МОН
РУО Стара Загора
Община Стара Загора
ЗНАМ.bg
Уча се
BG учители

 


 

 

Заповед № 492-275/ 03.12.2021 г. на Директора на училището (можете да изтеглите от тук)

 

Архив 2016/2017

Архив 2017/2018

Архив 2018/2019

Архив 2019/2020

Архив 2020/2021

 

Четвъртокласници от ОУ „Кирил Христов“ изработиха картички с послания  за пострадалите от пожара в с. Рояк

 Учениците от IV „д“ клас при ОУ „Кирил Христов“ с класен ръководител Елена Колева изработиха пъстри картички за Коледа, с които отправиха послания за здраве, кураж и бързо възстановяване на пострадалите от огненото бедствие в Дома за възрастни хора – с. Рояк. Идеята за инициативата е на родител - Милка Колдамова, която е сред най-активните участници в благотворителни и доброволчески кампании в училищната общност. „По нейно предложение децата от класа приеха с вълнение и съпричастност идеята да подадат искрица радост и надежда към оцелелите възрастни хора при трагедията в с. Рояк“, сподели г-жа Колева.

Проявата е поредното доказателство, че в ОУ „Кирил Христов“, благодарение на екипната дейност на учениците, родителите и учителите, децата не само успешно овладяват знания, умения и компетентности по различните учебни дисциплини, но и се учат на най-важното в живота – преди всичко да бъдат добри хора, да проявяват състрадателност и грижа към нуждаещите се.

 

Учениците от 1. „д“ клас към ОУ „Кирил Христов“ , гр. Стара Загора с огромен ентусиазъм влязоха в ролята на Откриватели и с радост се включват към образователния проект „ Големият лов на растения“. Те провериха знанията си за биоразнообразието и успяха да назоват наименованията на различни видове растения, насекоми, птици и животни. Споделиха начини за опазване на природата и дадоха примери как може да се грижим за растителния и животински свят.

Децата засадиха жълъди на Червен дъб с огромна грижа и надеждата, че ще успеят да отгледат млади дръвчета,с които в последствие да обогатят биоразнообразието на родния им край.

Проектът „Големият лов на растения“, насочен към биоразнообразието, се представлява в България и достига до вас благодарение на Българско Движение „Син флаг“. #thegreatplanthunt, #TGPH, #FEE, #ToyotaEurope, #БългарскоДвижениеСинФлаг

Четвъртокласничка спечели награда за рисунка от национален конкурс

Александра Стефанова Стефанова, ученичка от IV „г“ клас с класен ръководител Мима Бойчева, спечели поощрителна награда за рисунка във втора възрастова група от Националния конкурс „Морето не е за една ваканция“. Директорът на ОУ „Кирил Христов“ Господин Балъкчиев и Катя Георгиева – заместник-директор по учебната дейност в начален етап на образованието, връчиха официално на малката художничка получените грамота, медал и предметни награди - водни бои, книга и шапка. Рисунката на талантливото дете на кораба „Вера Су“ е отличена сред общо 1100 участващи творби в художествената надпревара. Организатори на проявата са Министерството на образованието, Националният дворец на децата, РУО – Бургас, Центърът за подкрепа и личностно развитие в морския град.

Поздравления за талантливата Александра и нейната учителка г-жа Мима Бойчева!  Пожелаваме на четвъртокласничката да обогати колекцията си от отличия с още много награди в различни области на знанието и изкуството!

ОУ „Кирил Христов“ представи своя първи проект по програма„Еразъм+“ на национално ниво

 По покана на Центъра за развитие на човешките ресурси - официалната оторизирана институция от Европейската комисия и националните власти за програма "Еразъм+", старозагорското ОУ „Кирил Христов“ представи на 23 ноември в София един от най-високо оценените си проекти - „Педагогика в зелено“ по ключова дейност 1.

Гости на тематичния мониторинг на тема „Зелено измерение на проектите“ по програма „Еразъм+“ бяха  Михаил Балабанов - изпълнителен директор на ЦРЧР, Георги Райнов - директор на Дирекция „Проверки на място и мониторинг“, Димка Михайлова – началник на отдел, Мария Полихронова - главен експерт в Дирекция „Проверки на място и мониторинг“, както и представители на училища, детски градини, университети и неправителствени организации от цяла България.

По време на събитието инициативната учителка Екатерина Йовчева – представител на ОУ „Кирил Христов“ и координатор на проект „Педагогика в зелено” 2019-1-BG01-KA101-061869 по Програма „ЕРАЗЪМ +“, ключова дейност КД 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование”, сподели, че това е първият мащабен европейски проект в 125-годишната история на училището. Тя благодари на експертите от Центъра за развитие на човешките ресурси, че толкова високо са оценили работата на училището в лицето на директора на ОУ „Кирил Христов“ Господин Балъкчиев и колегите й, както и нейната работа като координатор. В своето изложение г-жа Йовчева разказа как през последните осем години директорът на училището г-н Балъкчиев е посветил живота си, за да създаде една съвременна, модерна и обновена база. В хода на непрекъснатата екипна работа в ОУ „Кирил Христов“ по подобряване и усъвършенстване качеството на образованието ръководството на училището и учителите разбират, че за да отговорят на очакванията на родителите за качествено  и ефективно училищно образование, е необходимо да бъде повишена квалификацията на учителите на европейско ниво. Така се достига до написването на първия европейски проект по програма „Еразъм+“. След редица съвещания и педагогически съвети се взема решение, че трябва да се изведе учебният процес извън класната стая, в унисон с отдавна предоставяното екологично образование в училището, за да се пречупи всяка изучавана учебна дисциплина през призмата на екологията и опазването на околната среда. Започва търсене на подходящи обучения за целта и се взема решение това да бъдат два курса в Испания. Въпреки че испанското образование не е в челните места за Европа, направено е проучване, че там имат много добър опит в обучението извън класната стая. И така след спечелване на проекта двама учители от ОУ „Кирил Христов“ отиват на обучение във Валенсия - Испания. Темата на курса е „Образователен коучинг“. Курсът включва инструменти за креативна и ефективна методология на обучение, приложими в иновативното преподаване на открито. В учебно-квалификационния процес  учителите придобиват знания  и умения с практическа приложимост, нов и модерен  инструментариум за иновативно преподаване извън класната стая. Това е постигнато посредством ситуации, работа  по проекти, „мозъчни  атаки“,  игри и практически  упражнения. Преподаването в иновативна образователна среда - извън класната стая, отхвърля риска за отпадане на ученици от училище и свежда до минимум ниската успеваемост. Втория курс „Приложна зелена педагогика“ в Барселона, Испания, посещават други двама учители от ОУ „Кирил Христов“. Там те учат как да преподават в естествена среда, но в градски  условия. Курсът е основан на хипотезата, че хората по рождение се нуждаят  от природата.  Програмата за обучение на курса подкрепя учителите да придобият практически  опит за възможностите, които предлага реализацията на педагогиката на открито. Квалификационният курс показва как да бъдат интегрирани  природните ценности в градски  условия. Учителите усвояват знания  и умения за адаптиране на учебните дисциплини така, че темата за природата и нейното опазване да бъде включена във всички изучавани предметни области.

По този повод г-жа Йовчева подчерта на представянето в София, че възпитаването в екологично мислене има традиции в старозагорското ОУ „Кирил Христов“, където още от 2016 г. е разработена стратегия за екологично образование. Тя се състои от три етапа. На първия етап училищното екологично образование е насочено към участието на учениците в организирани инициативи на национално и регионално  ниво, отбелязване на всички празници от екологичния календар, различни екологични дейности,  съвместна работа  с институции. На втория етап е разработена и се изпълнява програма за разделно събиране на отпадъци на територията на училището, а на третия етап учениците участват в проекти, международни и национални  състезания, олимпиади. В тази връзка към ОУ „Кирил Христов“ има изграден също и екоклуб „Посланици на природата“ с ръководител г-жа Йовчева. Екоклубът е член на Младежкия воден парламент, който е част от Европейския и Световния младежки воден парламент. Мисията на Младежкия воден парламент е да се информират младите хора, като се покаже колко важна е ролята на водата и нейното управление. Да се мотивират и подтикват младежи от цяла България към инициативи, свързани с водната екология и управлението на водите, като за целта се организират форуми „Младежки воден парламент", където ученици от цялата страна имат възможност да обогатят знанията си чрез провежданите от експерти обучения. Идеята е младите хора да обменят опит на добри практики, както и да създадат нови приятелства със съмишленици от цялата страна и от ЕС.

На представянето г-жа Йовчева акцентира върху основните цели, които си поставя европейският проект по програма „Еразъм+“ - да се повиши квалификацията на педагозите, което ще доведе до промени, модернизиращи училището и въвеждащи иновации в образователната среда и начините на преподаване. Да се работи с учители, които да генерират промяната и подготвят своите колеги за нея, интегрирайки нови методи и инструменти на преподаване в нетрадиционна среда. Чрез европейската квалификация учителите да придобият увереност, да станат инициативни и креативни в работата си.

Проектът започва с изграждането на зала „Природа“ за улеснение на учебния процес и използването й при екологичното възпитание и обучение на учениците на ОУ „Кирил Христов“ при лоши метеорологични условия. Осигурени са средства от училището, предоставен е доброволен труд на учители, родители,  ученици и помощен персонал от учебното заведение.

Във връзка с проекта са изнесени открити уроци пред различни институции като РИОСВ - Стара Загора, Басейнова дирекция - Пловдив, РУО - Стара Загора, СЦ за диви животни „Зелени Балкани“ и много други.

Ръководството получава обратна връзка от ученици и родители и установява, че е намерена правилната посока в развитието и усъвършенстването на образователната институция. За това говорят и резултатите от проекта по програма „Еразъм+“. Те включват повишаване  квалификацията на учителите на европейско ниво; прилагане на нови методи на оценка и самооценка в преподаването на открито; постигане на устойчиви резултати; подобряване на работата в екип; осигуряване на висока степен на функционална грамотност в областта  на чуждоезиковите компетентности. Сред трайните резултати са още осигуряване на висока степен на екологично възпитание, жизнено  необходимо в този век; поддържане на връзки с чуждестранни колеги от основни училища -  партньори  от други европейски страни; съвместна работа  по e-twinning и партньорски проекти по „Еразъм+“.

Училището продължава дейност по още два проекта по европейската програма „Еразъм +“ с екологична насоченост. В тях партньорите на ОУ „Кирил Христов“ са от Северна Македония, Хърватска, Португалия, Полша, Италия, Румъния и Турция.

„След представянето на ОУ „Кирил Христов“ в Центъра за развитие на човешките ресурси останаха силно впечатлени и не пестяха похвали, поздравления и аплодисменти за работата на директора на училището Господин Балъкчиев и неговия екип, за иновативния образователен процес и модерната образователна среда, която е постигната под негово ръководство в ОУ „Кирил Христов“ – Стара Загора“, подчерта с вълнение Екатерина Йовчева след завръщането си от престижната изява в столицата.

 

 

 

 

ЕДИНАДЕсЕта парламентарна сесия на Младежки воден парламент

 На 21 ноември 2021 г. еко клуб „Посланици на природата“ към ОУ “Кирил Христов“ с представители Анджелина Шимова и Бояна Балабанова и техният ръководител г-жа Екатерина Йовчева се включиха в XI парламентарна сесия на Младежки воден парламент, който е част от Европейския и Световен младежки воден парламент.

Събитието откри председателят на МВП- Силвия Трифонова и даде думата за приветствие към еко клубовете от цяла България на г-н Марин Маринов от Институт по рибарство и аквакултури. Представен беше изготвения сборник от IX-тото еко училище. Всеки еко клуб представи реализираните своите дейности през изминалата учебна година. В края на парламентарната сесия беше представена и гласувана декларация и план за дейностите през следващата година.

 

За поредна година ОУ,,Кирил Христов" гр. Стара Загора, участва в Европейската Размяна на Коледна украса, организирана от Европа Директно. Това е проект за културен обмен, при който основни училища изработват коледни играчки, които да изпратят в други училища от цяла Европа. Целта на този проект e да се образоват младите хора в началните училища за други страни в ЕС чрез творчески и забавни дейности.

За поредна година учениците се включиха и изработиха със своите учители различни декорации и коледни украси от отпадъчни материали. Всички паралелки от 1 до  5 клас предоставиха селектираните и най-красиви картички и играчки с кратки описания за традиционните обичаи характерни за България и региона. Отправяме специална благодарност към петокласниците на училището, защото те бяха най-активни.

Пакетите бяха специално опаковани и предадени от учениците в информационния център на Европа Директно гр. Стара Загора, за да достигнат навреме до своите получатели.

Николета Кутова от II „а“ клас при ОУ „Кирил Христов“  с първо място за рисунка от престижен национален конкурс

 Първо място за първа възрастова група в XIV Национален конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите“ – Кърджали 2021 г., спечели малката художничка Николета Кутова от ОУ „Кирил Христов“. Директорът на училището Господин Балъкчиев официално връчи на талантливото дете наградите - златен медал и специален диплом за отлично представяне в националната художествена надпревара. Осемгодишната Николета е ученичка от иновативния II „а“ клас при ОУ „Кирил Христов“, а класен ръководител на момичето с творческите заложби е младата и инициативна учителка Яна Иванова, която също бе отличена на конкурса с грамота.

Организатори на престижната творческа изява са Министерството на образованието и науката, Националният дворец на децата, РУО – Кърджали, Община Кърджали и ЦПЛР към Общински детски комплекс – Кърджали. Участваха общо 655 рисунки, изпратени от 59 населени места от 26 области, като се включиха общо 94 училища, детски градини, центрове за подкрепа и личностно развитие, школи и читалища. Престижният конкурс е част от календара на МОН за състезания по интереси.

Честито заслужено първо място за рисунка на талантливата ученичка от ОУ „Кирил Христов“ и на нейната учителка като ръководител! Пожелаваме на Николета все така да гледа на света с очите на художник, да открива красотата около себе си, да я пресъздава в творбите си и да спечели още много награди!

Заповед групи по интереси

изтеглете от тук

 

Заповед 426-209/ 15.11.2021

относно осчетоводяване, съхранение и ред на ползване на тестове за откриване на SARC-CoV-2 в ОУ"Кирил Христов" Стара Загора

изтеглете от тук

 

Съобщение

 

Уведомяваме всички родители на учениците от 1-4 клас, подали декларация за съгласие за присъствено обучение и тестване,

че вторник - 16. 11. 2021 г. е учебен ден. Начало на учебните занятия - 8:00 часа.

 

От ръководството

 

Уважаеми ученици, родители, колеги и приятели на ОУ "Кирил Христов", във връзка с изпълнение на проект KA226-D49832E2 „Цели за устойчиво развитие за учениците“ по програмата „Еразъм+“ е необходимо да бъде избрано лого на проекта. В участващите лога, има и наше участващо лого.

Моля, гласувайте на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXcirFqn5RR7PznCjEW8lIuI493Y53syjW1i_6Iq9pOar34Q/viewform, за да помогнете да бъде избрано най-доброто лого за проекта.

Благодарим Ви за участието!

 

Приложение към Заповед № РД09-4247/ 08.11.2021

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

изтеглете от тук

 

ВАЖНО!!!

Уважаеми ученици, родители, колеги, обучението от разстояние в електронна среда продължава за всички класове.

При настъпили промени ще Ви уведомим своевременно за организацията на учебния процес!

от ръководството на училището

Честит Ден на будителите!

С почит към онези, пробуждали народното съзнание в епоха на мрак и робство!

Но с уважение и поклон и пред тези, които и днес поддържат пламъчето на знанието,

пред всеки, умеещ да пробужда доброто в сърцата на хората!

ОУ „Кирил Христов“ с наградата „Митрополит Методий Кусев“ за педагогически колектив

 Основно училище „Кирил Христов“, с директор Господин Балъкчиев, бе отличено от Регионалното управление на образованието - Стара Загора с ежегодната награда „Митрополит Методий Кусев“ за педагогически колектив. Престижният колективен приз бе обявен от Татяна Димитрова, началник на РУО - Стара Загора, на онлайн церемония по награждаването, която се проведе на 29 октомври. Отличието се връчва за трета поредна година по повод и в навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, за значими постижения в професионалната педагогическа дейност и принос в системата на училищното образование.

Номинацията на ОУ „Кирил Христов“ е по мотивирано предложение на Обществения съвет. „Основно училище „Кирил Христов“ - Стара Загора е едно от училищата, избрало да използва иновативни образователни процеси и методи на преподаване, подкрепени с дигитални средства“, се казва в предложението. Сред мотивите са още множеството национални и международни проекти и програми, в които ОУ „Кирил Христов“ участва; многобройните медали и отличия на учениците, модерната и богата материално-техническа база – както в класните стаи, така и в интериорните пространства; обособената уникална музейна сбирка, посветена на поета Кирил  Христов - патрон на училището; кабинетите по компютърно моделиране с техника от най-ново поколение: интерактивни дъски със сензорен екран и таблети; просторната и модерно оборудвана конферентна зала, както и фактът, че училището е учебна база на Педагогическия факултет към Тракийския университет.

 Честита заслужена награда на г-н Балъкчиев като успешен ръководител на екипа и на целия педагогически колектив за професионализма и креативността в работата, която приемате като своя мисия и призвание!

 

 ОУ „Кирил Христов“ участва в кампанията „Купи една книга. Дари я на своето училище“

 ОУ „Кирил Христов“ се включи в провежданата от Асоциация „Българска книга“ кампания „Купи една книга. Дари я на своето училище“ по повод 1 ноември – Деня на народните будители.  „Инициативата е в унисон с целите на модула „Библиотеките като образователна среда“, по който ОУ „Кирил Христов“ има одобрен проект към Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, уточни директорът на училището Господин Балъкчиев. „Кампанията дава възможност на училищната библиотека „Невена Христова“, както и на класните библиотеки, да се обогатят с нови заглавия. С оглед факта, че преминахме към обучение от разстояние в електронна среда, на училищно ниво удължаваме срока за участие на учениците“, допълни заместник-директорът Пенка Манджукова.

 Подготвени са вече в училище и първите нови книги, които ще бъдат дарени от любознателните ученици. Мил е жестът на първолачетата, които сега още се учат да четат, а са пожелали да се включат, защото обичат книгите. Първокласниците, възпитаници на учителките Дарина Делчева, Теменужка Христова, Нана Костова, Цонка Янкова и Силвия Тилева – Иванова, избраха чудесни книжки с класически и нови приказки от цял свят. На прекрасни нови луксозни енциклопедии, впечатляващи с богатството от информация и с тематичното си разнообразие, както и на стилни книжки с приказки в превод на български език, а също и на английски език, са се спрели петте паралелки четвъртокласници, с класни ръководители съответно Елена Начева, Марияна Вълева, Цветелина Бойчева, Мима Бойчева и Елена Колева. Определено четвъртокласниците, голяма част от които вече проведоха уроци в обществена библиотека по проекта, впечатляват с инициативност и съпричастност към четенето, като ще получат заслужено грамоти за своя принос в рамките на проекта и на кампанията. „Децата участваха с голямо желание, дори продължават да ми звънят и да искат да правят още дарения“, отбеляза г-жа Мима Бойчева.

„В инициативата се включиха всички паралелки от начален етап“, уточни заместник-директорът Катя Георгиева. Желание за участие заявиха и много от по-големите ученици от прогимназиалния етап, които също с вълнение обмислят с класните  ръководители и с родителите си кои заглавия да дарят на своето училище. Идеята на кампанията е учениците да покажат своето отношение към литературата и към книгите, да се превърнат в посланици на четенето, да споделят любимите си книги с приятели и съученици в училище.

 

Литературно четене за Първи ноември изнесе онлайн VII „в“ клас от ОУ „Кирил Христов“, съвместно с библиотека „Родина“

 Литературно четене по повод Деня на народните будители проведоха онлайн в Microsoft Teams, предвид настоящите условия на обучение от разстояние в електронна среда, на 25 октомври в часа на класа учениците от VII „в“ клас с класен ръководител Милена Танева – учител по български език и литература, съвместно с библиотека „Родина“. Инициативата е в рамките на одобрения проект на ОУ „Кирил Христов“, с директор Господин Балъкчиев, по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“, реализиран в сътрудничество между училищните и обществените библиотеки. В тази връзка в проявата на седмокласните се включиха Йорданка Хубенова – библиотекар от филиал „Димитър Благоев“ към библиотека „Родина“, и Таня Николова – библиотекар и учител в ОУ „Кирил Христов“. Литературното четене за Деня на народните будители се проведе в съзвучие с Есенните литературни дни в Стара Загора.

След уводните думи на г-жа Милена Танева, нейните любознателните възпитаници  разказаха за историята на празника Първи ноември, след което в дух на родолюбие припомниха имената и значението на делото на видни народни будители. Седмокласниците представиха с вдъхновение специално подготвен поетичен рецитал, посветен на празника. След това учениците решиха да поставят акцент върху живота и заслугите на жените народни будители, чийто принос също е изключително важен за духовното развитие на обществото. С активното си участие в литературното четене се изявиха седмокласниците Павлина Антонова, Мая Костадинова, Денис Атанасов, Емил Атанасов, Даниел Митев, Никол Ганева, София Чернева, Милица Червенкова. Мая представи делото на Анастасия Димитрова – първата българска светска учителка от Възраждането и родоначалник на девическата просвета у нас. София разказа увлекателно за видната старозагорска учителка Анастасия Тошева – основател и пръв директор на Девическата гимназия „Мария Луиза“ в Стара Загора. Никол представи впечатляващо личността на Райна Княгиня, а Милица се беше подготвила старателно да сподели наученото за Екатерина Каравелова.

Провеждането на литературното четене бе кулминацията на проявата, но също толкова важен беше предварително положеният труд от учениците. Още по време на присъствената форма на обучение, няколко седмици преди самата инициатива, децата започнаха подготовка, по време на която посещаваха филиала „Димитър Благоев“ на библиотека „Родина“, като събираха и синтезираха намерената информация за живота на народните будители.

„Поздравявам Ви, г-жо Танева, също и вас, деца, че в рамките на литературното четене успяхте за краткото време на учебния онлайн час да разкажете толкова много интересни и важни неща за празника“, сподели впечатленията си от участието г-жа Хубенова. „Приветствам Ви за подготовката и старанието, надявам се, че ще запазите в сърцата си пламъка на любознателността и възрожденския дух, който са имали народните будители, защото във вашите ръце – на младите хора, е бъдещето на духовността“, похвали седмокласниците и г-жа Николова в края на проявата.

 

 

Кът за Деня на народните будители подготвиха в ОУ „Кирил Христов“ учениците от VI „б“ клас

Кът за Деня на народните будители подготвиха през октомври, още докато обучението се провеждаше в присъствена форма, учениците от VI „б“ клас под вещото ръководство на Албена Мечева – техен класен ръководител и учител по български език и литература. Децата използваха всяка свободна минута през месеца, когато бяха в училище, и сътвориха табла с текстов и снимков материал за празника и за народните будители, които са ги вдъхновили. Те донесоха също книги, свързани с Първи ноември, както и снимки с образите на духовните народни водачи. „В проявата се сключиха всички, а с активното си участие се отличиха Елица Велева, която изготви тематично табло, Яна Георгиева, която дари книга, и Драгомира Караколева, която подготви снимков материал“, подчерта г-жа Мечева. Кътът за народните будители бе ситуиран във фоайето на етажа на шестокласниците, в новия кът за четене – една от множеството приятни изненади през новата учебна година за учениците от екипа на ОУ „Кирил Христов“ с директор Господин Балъкчиев. Ключова роля за обзавеждането и естетическото оформяне на новия уютен кът за четене имаха също заместник-директорът Пенка Манджукова и педагогическият съветник и психолог Георги Павлов. Поради преминаването към обучение от разстояние в електронна среда финалните щрихи по аранжирането на предвидения кът за народните будители бяха поверени на г-жа Албена Мечева, класен ръководител на учениците от VI „б“ клас. Беседа за празника Първи ноември с учениците г-жа Мечева проведе онлайн в часа на класа в Microsoft Teams, като за целта представи и специално подготвена мултимедийна презентация. Обособяването на кът за народните будители в навечерието на празника в къта за четене е една от разнообразните прояви от проекта на ОУ „Кирил Христов“ по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“. В тази връзка съдействие при оформянето му оказа от екипа по проекта и Таня Николова, библиотекар и учител в ОУ „Кирил Христов“.

Впечатляващ урок за мъдростта на фолклора представиха в РБ „Захарий Княжески“ учениците от IV „в“ клас

Във вълшебния свят на народното творчество се потопиха учениците от IV „в“ клас при ОУ „Кирил Христов“, с класен ръководител Цветелина Бойчева, които представиха оригинален урок по български език и литература на тема „Мъдростта на приказките, пословиците и поговорките“ в РБ „Захарий Княжески“ на 20 октомври, когато обучението протичаше в присъствена форма. Инициативата бе осъществена в рамките на одобрения проект на ОУ „Кирил Христов“, с директор Господин Балъкчиев, по модул „Библиотеките като образователна среда“ към Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, в партньорство за съвместни дейности с РБ „Захарий Княжески“ и с библиотека „Родина“.

В началото на занятието любознателните възпитаници на Цветелина Бойчева си припомниха усвоените знания за видовете изучавани приказки – народни и авторски. Специално внимание беше обърнато на основните групи народни приказки – битови, за животни и вълшебни, като децата не пропуснаха да обяснят по своя очарователен начин приликите, разликите и връзките между отделните разновидности.

Учениците демонстрираха знания с голямо желание, а след това, за да илюстрират казаното, с  истински ентусиазъм се надпреварваха кой да прочете любима народна творба, една от друга по-хубави. С различни популярни битови приказки за обичания от децата герой Хитър Петър запознаха своите съученици Дея Йорданова и Нора-Белла Николова. Денислава Вълчева заинтригува своите  слушатели с приказка за животни - „Орелът и лисицата“. Разпалващите въображението на децата вълшебни приказки също заеха достойно място в беседата, много от тях учениците вече бяха чели и знаеха почти наизуст. Пред класа беше представена вълшебната приказка „Златното момиче“, прочетена изразително от Божидар Иванов, Кристина Пандева и Марио Петков. Новите знания за пословиците и поговорките бяха усвоени лесно със съдействието на Василена Жукова, Денислава Зафирова, Мария Златева, Станислав Стойчев, Самуил Бончев, които представиха тези жанрови форми на народното творчество чрез избрани от тях примери. След това децата от класа активно започнаха да споделят пословиците и поговорките, които знаят, да ги тълкуват и да правят връзка между тях и поуките на изучените приказки. „Доброто с добро се заплаща“, „Блага дума железни врати отваря“, „Богат е, който е здрав“ – тези и много други примери посочиха четвъртокласниците. Неусетно в хода на беседата те стигнаха до извода, че в приказките, пословиците и поговорките е скрита мъдростта на народа.

След приказния урок, вдъхновени от народната мъдрост, учениците на г-жа Бойчева разгледаха библиотеката – момент, който те очакваха с огромно нетърпение. От екипа на детския отдел при РБ „Захарий Княжески“ разясниха подробно на децата какъв е редът на ползване на  читалнята и на заемната, поговориха си с тях за книгите като духовно богатство, което трябва внимателно да се съхранява. Голяма радост донесе и подаръкът по проекта на ОУ „Кирил Христов“ – издаването на безплатни читателски карти за четвъртокласниците, предплатени за срок от една година. Децата се възползваха от възможността веднага да си вземат любими книжки за вкъщи.

„Учениците се справиха отлично, винаги в такава среда работят с удоволствие, затова определено мога да кажа, че има голяма полза от подобни проекти. Децата очакват с трепет следващия досег до книгите и до българското народно творчество“, сподели инициативната учителка Цветелина Бойчева.

 

 

Урок по родолюбие за народните будители проведе в РБ „Захарий Княжески“ IV „д“ клас от ОУ „Кирил Христов“

Наситен с много родолюбие, урок по български език и литература на тема „Народни будители“ проведоха на 20 октомври, когато обучението беше в присъствена форма,  в РБ „Захарий Княжески“ учениците от IV „д“ клас с класен ръководител Елена Колева. Инициативата бе осъществена в рамките на одобрения проект на ОУ „Кирил Христов“ по модул „Библиотеките като образователна среда“ към Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, в партньорство за съвместни дейности с РБ „Захарий Княжески“ и с библиотека „Родина“.

Темата на урока бе въведена игрово чрез кръстословица, след решаването на която децата обясниха със свои думи какво означава човек да е будител, разказаха за хубавия български празник Първи ноември и назоваха имена на познати за тях народни будители. В основната част на заниманието класът се раздели на четири екипа, избрани на случаен принцип. Работата на групите премина на три етапа, които г-жа Колева представи с имената „Какво знаем“, „Преодоляване на препятствия“ и „Какво научихме“. При първия етап всеки екип разполагаше на лист с образ на народен будител, за когото децата имаха знания от предходни години. Те обсъдиха по групи с какво свързват личностите и избраха по един говорител, който да представи обобщената информация пред всички. На втория етап от заниманието на екипите се наложи да преодоляват интересни препятствия – в специални пликове имаше поставени задачи за откриване на код. След получаването на кода те добиваха право да вземат друг лист с образ на будител, за когото не са учили досега и ще добият нови знания по време на урока. Децата разполагаха с определено време за прочит на информация за него, след което приложиха четене с разбиране, като попълниха работен лист с въпроси, свързани със съдържанието на прочетения текст за живота и делото на дадения народен будител. Накрая всеки екип сподели наученото пред останалите. Интересна беше идеята на г-жа Колева образите на будителите да бъдат поставени на табла, както и знанията от урока да бъдат обобщени чрез презентация. Часът завърши емоционално - със стихове и песен за народните будители.

След заниманието полезна беседа с четвъртокласниците проведе екипът на детския отдел при РБ „Захарий Княжески“. Запознаха децата с функциите на читалнята и заемната, с правилата за ползване и съхраняване на книгите. Най-много радостни вълнения предизвикаха разглеждането на богатия фонд на библиотеката и получаването на читателските карти като подарък за децата по проекта.

„Искам специално да благодаря за пълната подкрепа по проекта към модул „Библиотеките като образователна среда“ на директора на ОУ „Кирил Христов“ Господин Балъкчиев, на заместник-директорите Пенка Манджукова, Марияна Йотова и Катя Георгиева, на педагогическия съветник Георги Павлов, на партньорите ни от РБ „Захарий Княжески“ и от библиотека „Родина“, както и на всички учители, които участват със своите ученици - за всеотдайността им при провеждането на дейностите, чрез които повишаваме интереса на децата към книгите и съответно превръщаме училището и библиотеките в още по-привлекателна за децата образователна среда. Всички прояви са вълнуващи и запомнящи се за учениците. Урокът за народните будители, например, се превърна в истински празник на духовността“, сподели Таня Николова от екипа по проекта, учител и библиотекар в ОУ „Кирил Христов“.

 УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка с регистриран висок процент на случаи с COVID-19 на територията на област Стара Загора и проведено заседание на Областен кризисен щаб е взето решение за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици от училищата на територията на област Стара Загора за 14-дневен срок, считано от 21.10.2021 г. Разписанието на часовете ще бъде публикувано в електронния дневник "Школо".

Основно училище „Кирил Христов“, в лицето на г-н Балъкчиев, директор на образователната институция, отново бе във фокуса на вниманието на старозагорската общественост. Поводът бе откриването на "Есенни литературни дни" в Регионална библиотека "Захарий Княжески".  Връчена бе специална грамота за дарителство на нашето училище –  книга с оригинални статии за живота и творчеството на Кирил Христов, с която бе обогатен фонда на музей "Литературна Стара Загора", възстановен през 2019  година.

Вдъхновяващ урок „Читателски спомени от лятото“ представи IV „г“ клас в РБ „Захарий Княжески“

 Изключително интересен урок на тема „Читателски спомени от лятото“ проведоха в детския отдел на Регионалната библиотека „Захарий Княжески“ на 13 октомври учениците от IV „г“ клас с класен ръководител Мима Бойчева. Инициативата бе осъществена в рамките на одобрения проект на ОУ „Кирил Христов“ по модул „Библиотеките като образователна среда“ по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ в партньорство за съвместни дейности с РБ „Захарий Княжески“ и с библиотека „Родина“. Целенасочено възпитавани в любов към книгите и четенето от учителката си г-жа Мима Бойчева, четвъртокласниците нямаха търпение да споделят кои произведения са ги впечатлили през лятото. А г-жа Бойчев увлекателно разказа за всеки споменат от тях автор интересна история, с което успя не само да завладее въображението на децата, но и да ги изненада приятно с любопитна информация.

По време на урока се обособиха няколко екипа, които представиха различни автори и творби, четоха и разказваха епизоди, които са ги впечатлили, споделиха защо препоръчват книгата на съучениците си. Първата група деца – Никол Найденова, Преслав Петров, Боян Сливков, Силвена Димитрова, Тодор Георгиев, Николета Петкова, разказаха за любимите си герои от популярната поредица за Хари Потър и за авторката Джоан К. Роулинг. Втората група деца – Пламена Танева, Ралица Стоянова, Венелин Атанасов, Йоан Петров, споделиха за интереса си към „Приключенията на Том Сойер“ от Марк Твен. Александра Стефанова сладкодумно представи на своите съученици книгата „Приказки за тебе“ от Константин Константинов и им препоръча да я прочетат. Вихра Жекова и Росица Михайлова запознаха присъстващите с книгата „S.O.S. Нова учителка“ от Доминик Демерс, като представиха авторката, любимите си герои, четоха откъси от произведението, а Росица показа и рисунка, вдъхновена от творбата. Петата книга – „Старогръцки митове и легенди“, бе презентирана от Виктор Димов и Кирил Петров, останали запленени от света на древногръцката митология. Шестата обсъдена творба по време на урока бе „Малкият принц“ от Антоан дьо Сент-Екзюпери, като за нея оригинален ръчно изработен проект представи Пламена Иванова. Старателно се бе подготвила предварително и Виктория Димитрова за книгата „Дори Фантасмагорията“ от Аби Ханлон.

След презентациите на книгите, поднесени от учениците на г-жа Бойчева, полезна и запомняща се беседа с децата проведе и Димка Михайлова от РБ „Захарий Княжески“. Г-жа Михайлова запозна учениците с новостите в дейността на библиотеката и поговори с тях за четенето, сигнатурите, читалнята и правилата за заемане на книги.

След това децата разгледаха с огромен интерес артистично подредения детски отдел на РБ „Захарий Княжески“, порадваха се на разнообразието на книжния фонд в него. Някои от учениците вече бяха читатели там, но след урока и всички останали деца от класа изявиха желание да си направят читателски карти, като таксата за първата година е подарък за тях по проекта. Да се множат в бъдеще съвместните дейности между училищната библиотека „Невена Христова“ и РБ „Захарий Княжески“ с активното участие на учителите и учениците, които да станат повод в обществените библиотеки все по-често да намират време да се отбиват и техните родители, пожела накрая Таня Николова, учител и библиотекар в училищната библиотека „Невена Христова“, която направи на децата снимки за спомен от този паметен за тях урок.

По проекта е предвидено в петте паралелки на четвъртите класове от ОУ „Кирил Христов“ да бъдат изнесени уроци в обществена библиотека в рамките на учебната година.

Четвъртокласничка със сребро и бронз от престижен турнир по плуване

 Калина Владимирова Динева от IV „д“ клас спечели два медала - сребърен и бронзов, на международния турнир „Бриз“, който се проведе в дните 8-10 октомври в Бургас. Момичето се състезава от името на клуб „Траяна“, където тренира вече една година, а с плуване се занимава от две години Сребърното отличие е за надпреварата при 50 метра в стил бътерфлай, а бронзът е за плуване на 50 метра в свободен стил.

 Това не е първата престижна изява на младата спортистка тази година. Още през юни тя завоюва два златни медала на турнира „Синьо лято“ в Стара Загора, като първите й места тогава са за плуване на 50 метра в стил бътерфлай и за 4х50 метра щафета.

Пожелаваме и бъдещи успехи на младата надежда в спорта, за да обогати още повече своята колекция от медали!

5 октомври- Международен ден на учителя!

 

На 5 октомври Стара Загора отново чества своя празник. Навършват се 142 години от паметната дата 5 октомври 1879 г. , когато княз Александър Богориди полага основния камък за възстановяването на Стара Загора след опустошенията в града по време на Руско-турската война.

Честит празник, старозагорци!

във връзка с изпълнение на проект KA226-D49832E2 „Цели за устойчиво развитие за учениците“ по програмата „Еразъм+“ иновативният пети "в"  клас на ОУ „Кирил Христов“ направи стъпка към модерното образование.

  

 На 4 октомври 2021 г. по повод Международния ден на животните с ученици от V „в“ клас в Спасителния център „Зелени балкани“ се проведе иновативен мултидисциплинарен урок на тема „Уча за животните, за да ги опазя“.

Обучението по природни науки и математика стъпва на знания от такива предмети като биология,  химия,  физика и астрономия, които в прогимназиалния етап са събрани в предмета - човекът и природата. Освен това, то помага на учениците да развият уменията си в здравословна среда, при разбиране на проблемите на околната среда и осъзнаване, че знанията за природните науки имат огромно значение за човечеството в социалния му, политически и икономически живот. Светът на природата е сложен и всеобхватен и на учениците не бива да се преподават отделни един от друг научни предмети. Трябва да анализираме общите допирни точки, общите тематични области в науките и математиката, които са тясно свързани с ежедневието на учениците, универсални концепции и устойчиви модели, които стъпват на модели на разбиране на живата и неживата природа. В бинарния урок бяха подбрани теми от предметните области по човекът и природата и по математика, които позволяват интегриране на знания в началото на пети клас.

Гости на иновативния урок бяха представители на РУО - град  Стара Загора, г-жа Деяна Димитрова- старши експерт по математика, г-н Кузман Кузманов - старши експерт по природни науки и екология и г-н Балъкчиев- директор на ОУ"Кирил Христов"-Стара Загора.

Първоначално г-жа Йорданка Василева - представител на СЦ „Зелени балкани“, запозна учениците с увлекателни истории за всяка птица, обитаваща в момента спасителния център. Децата разбраха, че центърът приютява бедстващи диви животни от цялата страна. Тук те се лекуват и след пълното си възстановяване се връщат отново в дивата природа. Също така работата в центъра е свързана, освен с лечение и с рехабилитация, и с размножаване и връщане в природата на редки и застрашени от изчезване диви животни. За съжаление, някои от пациентите са със сериозни увреждания и въпреки положените от екипа грижи, не могат да се възстановят напълно. Такива животни остават завинаги обитатели на Центъра. За тях се полагат ежедневни грижи, за които са необходими допълнителни средства.

След увлекателните истории за редките птиците, учениците от иновативния пети клас към ОУ “Кирил Христов“- гр. Стара Загора, решиха да осиновят гарвана Ало и да подпомогнат със средства Спасителния център за неговата прехрана в продължение на три месеца. Така петокласниците дадоха пример на съучениците си, че трябва да бъдат съпричастни и да даряват за общественополезни каузи. Те призовават още техни съученици да се включат в тази кауза, за да съхранят видовете животни, които все повече изчезват.

Г-жа Екатерина Йовчева – старши учител по математика, и г-жа Венета Кирковска - старши учител по биология и здравно образование, представиха по нестандартен начин възможността да се усвояват и затвърдяват знанията на учениците по човекът и природата и по математика.

Иновативният урок продължи с разделянето на учениците на четири групи. Формирането на групите беше направено на случаен принцип чрез игра, която води до тяхната концентрация и готовност за работа. Всяка група имаше работна карта, в която трябваше да решават математически задачи, да разпознават птици и да търсят интересни факти за тях. Освен конкретните образователни задачи, учениците показаха, че могат да  анализират, сравняват и обобщават факти; да установяват причинно-следствени връзки; да организират своята съвместна работа за постигане на краен резултат.  В работата по групи основен момент беше сътрудничеството – сътрудничество в екипа, сътрудничество между екипите. По време на урока учениците използваха дигитални устройства за търсене на допълнителна информация по изучаваното учебно съдържание.

Основен акцент в работата беше нетрадиционната учебна среда - извън класната стая, което е и част от иновацията на училището.

В края на урока на петокласниците получиха официално Свидетелство за осиновяване на гарвана Ало.  

Учениците се убедиха, че съкровищата на природата за нашата планета са милионите видове, които познаваме и обичаме, и още много други, които остава да бъдат открити. За съжаление, човешките същества безвъзвратно нарушават баланса на природата и в резултат на това светът е изправен пред най-мащабното изчезване на видове, след периода на измиране на динозаврите преди повече от 60 милиона години. Но за разлика от съдбата на динозаврите, бързото изчезване на вида в нашия свят днес е резултат от човешката дейност.

Петокласниците стигнаха до извода, че неразумният начин на живот на хората -  изменението на климата, обезлесяването, загубата на местообитания, разселване на чуждоземни видове, трафикът и бракониерството, неустойчивото земеделие, замърсяването и пестицидите и др., чиито въздействия са много широки, водят до загуба на видовете животни, а ние трябва да се грижим за тяхното видово разнообразие, за да съществуват и за следващите поколения.

 

В ОУ „Кирил Христов“ почетоха Деня на Независимостта

 По повод 22 септември – Деня на Независимостта на България, в ОУ „Кирил Христов“ се проведе съвместна инициатива в часа на класа между учениците от VII „б“ клас, с класен ръководител Марияна Тодорова – учител по история и цивилизации, и Таня Николова – библиотекар в училищната библиотека „Невена Христова“ и учител по български език и литература. Седмокласниците представиха предварително синтезирана информация за подготовката, обявяването и признаването на Независимостта на България. След това се включиха в интересната тематична беседа, водена умело от г-жа Тодорова, която сподели любопитни и малко известни факти за събитието. Същевременно с екипна работа по групи учениците и г-жа Николова подготвиха тематично табло и ръчно изработен летописен албум за Деня на Независимостта.

Празникът беше отбелязан в часа на класа във всички паралелки на ОУ „Кирил Христов“. Разбира се, специален акцент за Деня на Независимостта поставиха не само в прогимназиален, но и в начален етап. Учителката Цветелина Бойчева проведе оживена беседа, съпроводена с разнообразна информация за историята на празника, с учениците от IV „в“ клас.

В дните преди 22 септември на голямата видеостена в арт фоайето на училището и на екрана на първия етаж възпитаниците на ОУ „Кирил Христов“ имаха възможност да се запознаят с подготвената в читалнята на училищната библиотека мултимедийна презентация, посветена на светлия празник.

 

Млади еколози от ОУ „Кирил Христов“ отбелязаха Европейската седмица на мобилността

 Ученици от екоклуб „Посланици на природата“ при ОУ „Кирил Христов“, с ръководители Екатерина Йовчева и Венета Кирковска, се включиха в отбелязването на Европейската седмица на мобилността, която се провежда от 16 до 22 септември 2021 г. На 20 септември в парк „Зеления клин“ възпитаници на двете инициативни учителки взеха участие в тематична беседа и се включиха в познавателна викторина, организирани съвместно с представители на РИОСВ – Стара Загора. След това учениците посетиха на място и разгледаха с интерес лабораторията, която измерва чистотата на градския въздух. За своето екологично мислене и проявената любознателност младите еколози бяха поощрени, като получиха подаръци от РИОСВ - Стара Загора.

В рамките на Седмицата на мобилността учениците от екоклуб „Посланици на природата“ решиха да използват активно екологосъобразни средства за придвижване като тротинетки, велосипеди, ролери и други. Идеята на учениците на г-жа Йовчева и г-жа Кирковска е в съответствие с целта на Европейската седмица на мобилността - да се подобрят публичното здраве и качеството на живот, като се популяризира придвижването със средства, които не замърсяват околната среда. В тази връзка децата намират разнообразни практични решения за мобилност в населените места, с които да насочат вниманието към екологичните проблеми на градовете в световен план, сред които е и замърсяването на въздуха.

Европейската седмица на мобилността е ежегодна инициатива на Европейската комисия за повишаване на осведомеността за устойчивата градска мобилност. Тази година има своето юбилейно 20-то издание, като завършва на 22 септември с традиционния Ден без автомобили. Основната тема за 2021 г. е „Устойчива мобилност за безопасен и здравословен начин на живот“.

„В ОУ „Кирил Христов“ по традиция сред приоритетите е екологичното възпитание на учениците“, отбеляза Господин Балъкчиев, директор на учебното заведение. През годините и до днес преподавателите и учениците провеждат множество инициативи, свързани с опазването на природата и чистотата на околната среда. Всички те утвърждават ОУ „Кирил Христов“ като модерно съвременно училище, в което се държи както на постиженията в учебно-възпитателния процес, така и на развитието на екологичното и здравното образование. По този начин учениците се изграждат не само като знаещи и можещи млади хора, но и като личности с ценностна система, базирана на принципа за устойчивото развитие и с мисъл за бъдещето на нашия общ дом – Земята.

 

В ОУ „Кирил Христов“ тържествено бе открита новата учебна година

Празнично настроение и усмивки озариха в ранното утро на 15 септември двора на ОУ „Кирил Христов“, където с участието на първокласниците и петокласниците, съгласно разпоредбите, тържествено бе открита новата учебна 2021/2022 г. По традиция бе внесено училищното знаме, прозвучаха химнът на Република България и химнът на Европейския съюз. Приветствие към учителите, учениците и родителите отправи директорът на училището Господин Балъкчиев. Гостите на празника – директорът на Държавната опера в Стара Загора Огнян Драганов, подп. Стефан Горчев от Втора Тунджанска механизирана бригада, доц. д-р Емил Славов, зам.-ректор на Тракийския университет, и Галина Вангелова, старши експерт в РУО – Стара Загора, също поздравиха сърдечно присъстващите. Последва литературно-музикална програма, подготвена от учителите на четвъртите класове, с водещи четвъртокласниците Нели Георгиева и Иван Станчев. Изпълнението на ученичката Зорница Гаджева с песента „Българка“ и участието на детско-юношеския танцов състав „Загорци“ внесоха родолюбива нотка в празника. Вълнуващи бяха изречените с трепет стихове от първолачетата, искрените пожелания на четвъртокласниците към тях и разноцветните балони, които се издигнаха към небето с полета на чистите детски надежди и мечти за здраве и успехи през новата учебна година. Знак за началото с училищното звънче подаде първокласничката Кристин Христова, а директорът г-н Балъкчиев плисна менче с вода пред първокласниците, които за първи път пристъпиха училищния праг под красива арка с балони, водени от учителите. Особено емоционален бе денят и за родителите им, които съгласно инструкциите на ресорното министерство, бяха разположени в обособена в училищния двор отделна зона, но не пропуснаха и те да отправят приветствие чрез представителката си Радостина Димитрова в специалния за децата им първи учебен ден.

                Разбира се, 15-ти септември бе най-вълнуващ за първокласниците, затова и преподавателите от петте паралелки, съответно Дарина Делчева, Теменужка Христова, Нана Костова, Цонка Янкова и Силвия Тилева – Иванова, съвместно със своите колеги от групите за целодневна организация, се бяха постарали много, за да бъде празникът незабравим за най-малките възпитаници на училището. Те посрещнаха тържествено първолачетата в класните стаи с пита, мед и здравец, като им пожелаха - както е безкраен кръгът на питата, така да е безкрайна и жаждата им за знания. Празнична украса, музика, песни, забавни дидактически игри, любими герои, цветя и балони внесоха много багри и радостни емоции в дългоочакваните първи уроци за запознанство на децата със своите съученици и с верните им помощници – букварчето и другите учебници.

                Акцент в празничната програма бе бинарният урок с мултидисциплинарна насоченост на тема „В магическия свят на Хари Потър“, изнесен от учителите Дарина Делчева – класен ръководител, Юлия Пенчева – старши начален учител, и Калин Маганджиев – логопед, в I „а“ клас – една от иновативните паралелки в училището. Гости на изявата бяха директорът Господин Балъкчиев и заместник-директорите Пенка Манджукова и Катя Георгиева. Урокът съчета, в крак с новите тенденции в началната педагогика, предметите български език, математика, родинознание, музика и технологии и предприемачество. С интерактивни игри – предизвикателства към децата, инициативните педагози успяха да постигнат своята цел – да представят  ученето като тип вълшебство и забавна магия, разчупвайки обичайната практика на преподаване. И както може да се очаква, първокласниците посрещнаха с възторг проф. Албус Дъмбълдор, директор на известното училище „Хогуортс“, справиха се с лекота с предизвикателствата, отправени чрез писма от Хари Потър, Рон Уизли и Хърмаяни Грейнджър чрез совите, изпратени от света на магиите и вълшебствата. Всяко дете се включи с желание в магическото училище, представяйки се на съучениците си, а след общото заклинание – обещание да слушат и да бъдат добри ученици, за тях имаше подаръци, сред които и специални химикали – вълшебни пръчки, с които да творят чудеса. И понеже никоя магия няма същата сила без музика, децата не само броиха, разпознаваха букви и твориха, но също пяха, танцуваха и безкрайно много се забавляваха на своя първи магичен урок, който наистина за тях се превърна във вълшебно преживяване.

Първокласниците получиха подаръци и от Живко Тодоров, кмет на Община Стара Загора – тетрадки със знака на „Берое“ и музикални дискове с прекрасни песни и лично послание от градоначаланика за най-малките ученици.

                Специален бе денят и за петокласниците от петте паралелки, с класни ръководители съответно Здравко Мочев, Камелия Петкова, Екатерина Йовчева, Венета Кирковска и Мартин Гарчев. С вълнение и емоции петите класове поеха по своя път на знанието в прогимназиалния етап на образование, водени от своите нови преподаватели.

                ОУ „Кирил Христов“ и тази учебна година е сред най-предпочитаните учебни заведения. В него се обучават 919 ученици, разпределени в 33 паралелки. 140 са първокласниците, 140 са и петокласниците. Създадена е необходимата организация с цел спазване на необходимите противоепидемиологични мерки. Паралелно с отличната материална база в училището, се предвижда и обновяване на интериорните общи части. Музейната сбирка, посветена на патрона Кирил Христов, се позиционира тази година на по-мащабно пространство с цел постоянен достъп на учениците. Занапред се очакват още нови придобивки, с които да бъде обогатена стилната и уютна модерна учебна среда в ОУ „Кирил Христов“.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,

Учебната 2021 - 2022 година официално ще бъде открита САМО с учениците от ПЪРВИ и ПЕТИ клас в двора на Основно училище „Кирил Христов“ от 8:30 часа.

 ВХОД – ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО

С молба към родителите на първи клас – да се спазва определеното разстояние от учениците!

След церемонията, първокласниците и петокласниците ще бъдат посрещнати в класните стаи от своите учители.

Родителите напускат двора и изчакват децата пред вход – север /ул. „Августа Траяна“/

График за останалите класове: 

 ВХОД – ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО

 За да получат учебниците си и седмичната програма в сградата от 9:30 часа влизат 2, 3, 4, 6, 7 клас.  Учениците напускат сградата на училището от вход – север /ул. „Августа Траяна“/.

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Уважаеми родители,

 

 

На 02.09.2021 г. /четвъртък/ от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за първи клас. 

 

На 13.09.2021 г. /понеделник/ от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за пети клас. 

 

Съгласно заповед №138-945/03. 08. 2021 г. на директора на Основно училище „Кирил Христов", родителската среща ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.