Начало  Актуално  Патрон   Галерия  Контакти

 

 

За нас

o    История и традиции
o   
Ръководство
o    Педагогически персонал
o    Педагогически съветник
o    Ученически съвет
o   
Училищно настоятелство
o    Униформи
o    Нашите успехи

 

Учебна дейност

График на учебното време

Олимпиади, състезания, НВО

Виртуална библиотека
Училищна документация

Бланки на документи
Проекти

секция БДП

Правила за организация ЦДО

Иновативно училище

Училищна база
Прием

За нас

История
Ръководство
Педагогически персонал
       

Педагогически съветник
Обществен съвет

Училищно настоятелство

Униформи

Изяви на учители 

Изяви на ученици 

Вестник "Слънчогледи" 

Счетоводен отчет

Обществени поръчки
 

Полезни връзки

МОН
РУО Стара Загора
Община Стара Загора
ЗНАМ.bg
Уча се
BG учители

 

Обединяване на Начално училище  “Кирил Христов”

и Първа прогимназия с името на КИРИЛ ХРИСТОВ

 По спомени на Кирил Христов, отразени в неговата автобиография, когато осиротялото му семейство се завръща в Стара Загора след края на Руско–турската война ( 1877–1878 ), то се настанява да живее в като по чудо оцелелите от пожара дюкяни в близост до църквата “Свети Димитър”.

Приблизително на това място през 1984 г., в бившата сграда на ВИЗВМ , са настанени две училища – Първа прогимназия “Людвиг Варински“ и ЕСПУ “Максим Горки “, заменено по–късно с Математическа гимназия “Гео Милев”. През 1993г. тук идват и малките ученици от Начално училище “Кирил Христов”. С името на техния патрон ще бъде наречено и обединеното ( от Първа прогимназия и Начално училище “Кирил Христов”) Основно училище. Така, след повече от един век, името на големия български поет и писател отново ще се чува често в квартала, където той прекарва едни от най–хубавите години на своя нелек живот .

Кирил Христов не забравя родния си град, защото „...няма красота в тоя свят, с която бихме менили късчето земя, гдето сме дошли в живота...”. Не забравят именития си съгражданин и старозагорци, които през 1938г. организират тридневни юбилейни празненства в чест на неговата 45–годишна творческа дейност. В програмата са включени много и разнообразни тържества – Радио час за Кирил Христов, тържествено събрание и литературно четене, театрално представление...Сред многото поздравителни адреси, които се поднасят на юбиляра в салона на театъра на 18.XII.1938г. е и този от Образцовото училище “Разсадна градина”, преименувано предишния месец на “Кирил Христов”. На следващия ден поетът присъства на едно “мило” тържество – в училището, което вече носи неговото име.

Решението на Общинския съвет точно това училище да бъде наречено “Крил Христов” не е случайно. Първоначалното училище “Разсадна градина” е едно от първите училища, открити в  града след Освобождението. Според “Статистика за училищата в Княжество България през учебната 1895–1896г. “ училищната сграда е построена през 1896г. Това е и годината, в която училището при Разсадната градина ( по–често наричана от старозагорци “Пепиниерата”) приема първите си ученици - от I до IV отделение. В новооткритото училище се записват 236 деца най–вече от близките квартали Акарджа, Табахна, Полицейски и Съръ Йолу. Те са разпределени в 6 паралелки – 2 - I-во отделение, 2 - II-ро отделение и по една паралелка III-то и IV-то отделение. За обучението и възпитанието на малките ученици се грижат 4 учителки и 2 учители. Учебните пособия са малко, няма библиотека, нито  дори географски глобус, но старанието и ученолюбието на децата са похвални, защото повечето от тях минават успешно в по-горно отделение.

Името на училището е свързано и с името на един друг голям български поет – Гео Милев. Той е най–малкият ученик в това училище, а навярно и в другите старозагорски училища, защото е само на 5 години, когато постъпва в I-во отделение (1900г). Единствено неговата рождена дата и година не са отразени в Главната книга на училището (записани са едва когато момчето  е в IV-то отделение).

Тук, през учебната 1904/1905 г. постъпва като ученик в I-во отделение Никола Бонев – бъдещият професор по астрономия при БАН, основател и председател на Българското астрономическо дружество, член на Международната академия по астронавтика в Париж и на комисията “Луна” при Международния астрономически съюз, академик. Негови съученици са племенницата на Иван Вазов, дъщеря на по-малкия му брат д-р Кирил Вазов – Събка Вазова, по–малката сестра на Гео Милев – Евгения Касабова и  Марин Жеков, известен по–късно като Марио Жеков – талантлив художник- маринист.

Учителка на 69-те  деца, ученици в I-во отделение през 1904/1905 г. е М. Касабова  - учителка и на Гео Милев във II- ро, III-то и IV-то отделение. От следващата 1905/1906 г. ученик в Първоначалното училище при Разсадната градина е и Владимир Димчев, чието име е записано в “Енциклопедия на България” – заради големия му принос за развитие на фотографията и филмовото изкуство в нашата страна Той е автор и на първата българска изложба ( 1972г. ) на цветна фотография.

Възпитаници на това малко, но образцово старозагорско училище, са и бъдещият кмет на града Христо Фетваджиев, министърът на търговията в правителството на Добри Божилов, д-р Иван Вазов и други видни дейци на политическия, стопански и културен живот на Стара Загора и България.

Поради несравнимо по–кратката си история Първа прогимназия “Людвиг Варински”, другото училище в състава на ОУ “Кирил Христов”, не може да се похвали с такива известни имена . Тя е създадена като самостоятелно училище през 1974г., когато част от учениците  и учителите на Първо средно училище „Иван Вазов” се отделят в новосъздадената Първа прогимназия. Неин пръв директор е Никола Николов, преди това заместник-директор на Първо средно училище, а от месец април 1975г. – Елена Шомова.

В сградата на Строителния техникум, където до 1947г. се е помещавала Мъжката гимназия “Иван Вазов”, считана за приемник и наследник на първото старозагорско светско училище, сега се обучават 506 ученици от V-ти до VIII-ми клас, разпределени в 15 паралелки и 5 полуинтернатни групи. През 1976г., съгласно новата програма на ЕСПУ, училището приема първия випуск четвъртокласници.

През близо 20 годишното си самостоятелно съществуване ( от 1974 до 1992/1993 г.) Първа прогимназия участва активно във важни общоградски и общодържавни мероприятия, свързани с годишнини от значими исторически събития - създаване на българската държава, Старозагорското и Априлското въстание, Руско- турската освободителна война ....Ученици от прогимназията извършват проучвателска и събирателна дейност във връзка с движението “Народната памет разказва” и подготвят съобщения за живота на опълченеца Сребрьо Стойновски от село Медово, Старозагорско – един от прототипите на Бойчо Огнянов в романа “Под игото” и Никола Корчев – един от защитниците на Самарското знаме. Богата и разнообразна е литературната дейност – срещи с известни поети и писатели, обсъждане на книги, успешно представяне в различни конкурси. През 1979г. начинаещи поети от Първа прогимназия участват в първото в историята на Стара Загора детско литературно четене, а в чест на 60 годишния юбилей на Веселин Ханчев училището е домакин на общоградския конкурс за рецитиране на собствени стихотворения. Възпитаничка на това училище  е световно известната днес оперна прима Веселина Кацарова.

Без да е определена като образцова или базова, Първа прогимназия се представя като едно от най- добрите училища в Стара Загора. Това е и главното основание за включването и в програмата за развитие на българо–полските отношения. По молба на полския посланик в България до министъра на просветата професор Александър Фол, Общинският съвет за народна просвета в Стара Загора предлага на Изпълнителния комитет на ОбНС Първа прогимназия да се нарече “Людвиг Варински” - на името на полския революционер, основател на първата в историята на Полша работническа социалистическа партия.

С вълнуваща среща с ученици и учители от Първа прогимназия на 24.X.1983 г. в Стара Загора започват дните на дружбата между двете страни. Гости на тържеството са извънредният и пълномощен посланик на Полша Владислав Наперай, заместник-министърът на просветата и възпитанието на ПНР Веслава Крул, депутатът на Сейма писателят Януш Пшиманов и много други.

Макар че приятелството между Първа прогимназия и XII ОУ в гр.Легница не продължава дълго, то има своето място в историята на училището.

През 1993 г. се обединяват две училища с различна история и постижения, за да поставят началото на нещо ново – Основно училище “Кирил Христов” – наследник и продължител на най–доброто от двете.