Начало  Актуално  Патрон   Галерия  Контакти

Учебна дейност

График на учебното време

Олимпиади, състезания, НВО

Виртуална библиотека
Училищна документация

Бланки на документи
Проекти

секция БДП

Иновативно училище

Училищна база
Прием

За нас

История
Ръководство
Педагогически персонал
       

Педагогически съветник
Обществен съвет

Училищно настоятелство

Униформи

Изяви на учители 

Изяви на ученици 

Вестник "Слънчогледи" 

Счетоводен отчет

Обществени поръчки
 

Полезни връзки

МОН
РУО Стара Загора
Община Стара Загора
ЗНАМ.bg
Уча се
BG учители

 

Информация за предлагани административни услуги

(бланки на документи)

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища изтеглете от тук

Заявление за записване на ученик в училището   изтеглете от тук

Бланка за записване на ученик от друго училище   изтеглете от тук

Прием в първи клас изтеглете от тук

Прием в пети клас   изтеглете от тук

Заявление за записване на ученик от друго училище   изтеглете от тук

Издаване на дубликат   изтеглете от тук

Заявление за дубликат на свидетелство за основно образование    изтеглете от тук

Признаване на документ от чужбина I-IV клас   изтеглете от тук

 

Други бланки на документи

Бланка за мотивирано заявление за отсъствие на ученик по семейни причини изтеглете от тук

Бланка на заявление за консултация с психолог   изтеглете от тук

Образец на медицинска извинителна бележка за отсъствие на ученик  изтеглете от тук

Бланка за включване в група на задължително избираема подготовка   изтеглете от тук

Заявление за издаване на:  Удостоверение образец 30 ; Удостоверение образец 2   изтеглете от тук

Характеристика на ученик    изтеглете от тук

Заявление за посещение на училищния психолог  изтеглете от тук

Характеристика на ученика   изтеглете от тук

Заявление за отказ от свободно избираема подготовка    изтеглете от тук

Заявление за отказ от ЦОУД   изтеглете от тук

Заявление за включване на ученик в група за разширена подготовка   изтеглете от тук

Декларация за включване в група с целодневно обучение    изтеглете от тук